Narodowy Instytut Wolności

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2019-04-13 04:05:29
  • Data modyfikacji: 2022-07-13 13:33:24
Narodowy Instytut Wolności kontakt

Kontakt do Narodowego Instytutu Wolności. Dane kontaktowe, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer kontaktowy. Informacje o programach dostępne na stronie internetowej.

Kontakt do Narodowego Instytutu Wolności

Agencja wykonawcza powstała na podstawie ustawy utworzonej w dniu 15 września 2017 roku dzięki inicjatywie wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w celu poprawy aktywności i działań obywateli państwa, które służą ogólnej społeczności kraju, pomaga i wspiera rozwój społeczeństwa obywateli oraz pożytku publicznego i wolontariatu. Oprócz tego zajmuje się także realizacją programów na rzecz dalszych rozwojów w sektorze pozarządowym oraz wolontariatu. Obecnym dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności jest Wojciech Karczmarczyk, którym został w roku 2017 po założeniu instytucji. Posadę zastępcy dyrektora obejmuje Michał Rulski.

Narodowy Instytut Wolności posiada adres korespondencyjny, na który przyjmuje wszystkie listy, wiadomości i przesyłki. Sekretariat siedziby funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 17. Skontaktowanie się z pracownikami Narodowego Instytutu Wolności jest możliwe telefonicznie z wykorzystaniem numeru kontaktowego oraz przez wysłanie wiadomości przez pocztę elektroniczną.

  • Adres: al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa,

Narodowy Instytut Wolności kontakt

W przypadku potrzeby komunikacji z sekretariatem NIW można skorzystać z numeru kontaktowego wysłać wiadomość e-mail pocztą elektroniczną lub istnieje także opcja kontaktu przy pomocy skrytki elektronicznej ePUAP.

  • Numer kontaktowy: 22 468 44 00,
  • Adres e-mail: [email protected],
  • Skrytka elektroniczna ePUAP: /NIW-CRSO/SkrytkaESP,

Za fundacje i stowarzyszenia posiadające status pożytku publicznego, skierowane głównie z myślą na pożyteczne działanie publiczne oraz wolontariatu, odpowiada Biuro Organizacji Pożytku Publicznego. W sytuacji wymagającej skontaktowania się z Biurem można to uczynić korzystając z numeru kontaktowego Biura OPP, lub korzystając z poczty elektronicznej.

Zadanie zajmowania się programami wsparcia finansowego dla obywateli obejmuje Biuro Programów Horyzontalnych. Kontakt telefoniczny do Biura BH jest możliwy w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 10 do godziny 15. Istnieje również możliwość skontaktowania się wiadomością e-mail pocztą elektroniczną. Jednak w celu skontaktowania się z potrzebą otrzymania informacji o konkretnym programie prowadzonym przez Biuro Programów Horyzontalnych należy skorzystać z odpowiedniego numeru kontaktowego i adresu poczty internetowej.

  • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021-2030:
  • Rozwój Organizacji Obywatelskich PROO 2020-2030
  • Wsparcie Doraźne Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19: