CKE kontakt

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-05-09 02:28:29
  • Data modyfikacji: 2022-07-19 10:06:00
CKE kontakt

Jak można uzyskać kontakt z CKE? Centralna Komisja Edukacyjna CKE dane kontaktowe, kontakt telefoniczny i kontakt mailowy.

Kontakt CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna CKE została powołana styczniu 1999 roku przez sejm Polski. Przeprowadza egzaminy ósmoklasisty, maturalne, zawodowe oraz eksternistyczne. Zajmuje się ich układaniem i ocenianiem.

CKE kontakt umożliwia telefonicznie oraz mailowo i listownie. W celu złożenia skargi lub wniosku można skontaktować się z Centralną Komisją Egzaminacyjną, dzwoniąc na numer telefonu +48 22 536 65 00, lub pisząc na adres e-mail [email protected]. Istnieje również możliwość kontaktu listownego pod adresem pocztowym CKE. Kontakt telefoniczny możliwy jest wyłącznie w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15. Ta forma kontaktu, mimo że nie jest dostępna całodobowo, jest o wiele szybsza od kontaktu mailowego czy kontaktu listownego.

CKE dane kontaktowe

Numer telefonu: +48 22 536 65 00
Numer fax: +48 22 536 65 04 

Adres e-mail: [email protected]

Adres pocztowy CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa