Prokuratura kontakt

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-04-01 13:19:40
  • Data modyfikacji: 2022-07-12 09:50:51
Prokuratura kontakt

Jak uzyskać kontakt z Prokuraturą Krajową? Prokuratura Krajowa dane kontaktowe, kontakt telefoniczny i kontakt mailowy.

Prokuratura Krajowa kontakt

Prokuratura Krajowa – najwyższa w hierarchii cywilnego pionu prokuratury jednostka organizacyjna, którą kieruje Prokurator Krajowy. Siedziba Prokuratury Krajowej znajduje się przy ul. Postępu 3 w Warszawie. 

Do zadań Prokuratury Krajowej należą:

  • nadzorowanie i koordynowanie prac prokuratur niższego szczebla (regionalnych, okręgowych i rejonowych)
  • występowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości
  • podejmowanie działań związanych z uprawnieniami Prokuratora Generalnego.

Kontakt z Prokuraturą Krajową jest możliwy telefonicznie pod numerem (22) 356 19 20. Istnieje również możliwość kontaktu mailowego pod adresem [email protected]. Do prokuratury można składać swoje wnioski, skargi i różne zapytania. 

Numer telefonu: (22) 356 19 20
Adres e-mail: [email protected]

Prokuratura okręgowa kontakt

Aby skontaktować się z prokuraturom niższego szczebla, należy sprawdzić jaka jest najbliżej miejsca zamieszkania osoby chcącej osiągnąć kontakt i znaleźć jej dane kontaktowe na stronie gov.pl. Znajdują tam się wszystkie potrzebne informacje dotyczące polskich urzędów.