MOPS kontakt

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2017-11-14 22:29:24
  • Data modyfikacji: 2022-07-11 14:47:49
MOPS kontakt

MOPS kontakt, pomoc MOPS, Pomoc Społeczna, Kontakt instytucje rządowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOPS(Miejski Ośrodek Pomocy społecznej) -jest to instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną, która działa w każdej gminie. Taki ośrodek tworzony jest na podstawie uchwały rady gminy, która nadaje mu statut i przekazuje w zarząd określone mienie. Ośrodek oferuje pomoc z zakresu finansowej na stronie MOPS możesz dowiedzieć się czy taka pomoc ci przysługuje. Są odpowiedzialni za Zasiłki czy też składki na ubezpieczenie społeczne.

Miejski Ośrodek Pomocy Kontakt

Żeby, skontaktować się z ośrodkiem trzeba znaleźć jego dane kontaktowe na stronie przynależącej do danego regionu. W razie jakichkolwiek problemów społecznych czy rodzinnych można się tam skierować i poprosić o pomoc.

MOPS Rzeszów

ul. Jagiellońska 26

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
Dział Finansowo Księgowy,
Dział Informatyki i Koordynacji Systemów Komputerowych,
Dział Organizacyjno - Administracyjny

17 853-39-27, 17 853-57-53, 17 853-51-33

ul.Jagiellońska 6

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych,
Dział Dodatków Mieszkaniowych,
Dział Realizacji Świadczeń i Należności
17 862-93-31, 17 852-95-45, 17 852-63-15,
17 852-98-94, fax 17 852-58-56

ul.Jagiellońska 4

Dział Obsługi Klienta i Spraw Administracyjno-Biurowych

17 862-93-31, 17 862-93-31, 17 852-63-15,
17 852-98-94, fax 17 852-58-56

ul. Skubisza 4

Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie

17 863-02-53, 17 863-69-33

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

17 851-25-00, 17 851-25-01

ul. Poniatowskiego 14

Dział Usług Opiekuńczych

17 863-01-55, 17 861-24-37