Ministerstwo Kultury kontakt

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-10-01 20:16:05
  • Data modyfikacji: 2022-07-29 16:28:25
Ministerstwo Kultury kontakt

Ministerstwo Kultury kontakt. Aktualne dane kontaktowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, numer kontaktowy, adres, e-mail. Kontakt dostępny na stronie kontaktowej Minsterstwa Kultury.

Kontakt Ministerstwo Kultury 

Od 1949 roku siedzibą Ministerstwa Kultury jest pałac Potockich. Oprócz tego Ministerstwo dysponuje kilkoma innymi obiektami, gdzie jest zlokalizowana część departamentów i biur. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego to urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do spraw jednego działu administracji — kultura i dziedzictwo narodowe.

Kontakt Ministerstwo Kultury jest możliwy listownie poprzez wysyłanie listu na adres korespondencyjny Ministerstwa Kultury kontakt. Inną możliwością jest kontakt drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail Ministerstwa Kultury.

Numer kontaktowy Ministerstwa Kultury

Inną opcją na kontakt z Ministerstwem Kultury jest wykonanie połączenia telefonicznego na numer kontaktowy Ministerstwa Kultury kontakt.

Dane kontaktowe Ministerstwa Kultury

Ministerstwo Kultury adres korespondencyjny

  • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa,

Ministerstwo Kultury numer kontaktowy

  • Numer kontaktowy: +48 22 42 10 100,
  • Fax: +48 22 42 10 131,

Ministerstwo Kultury adres e-mail

Ministerstwo Kultury ePUAP

  • Adres skrzynki podawczej ePUAP: /5ij310qjlu/SkrytkaESP