WWF Polska kontakt

  • Kategoria: inne

  • Data publikacji: 2018-02-16 19:10:35
  • Data modyfikacji: 2022-07-28 12:21:25
WWF Polska kontakt

WWF kontakt. Skontaktuj się z Fundacją WWF Polska. Dane kontaktowe WWF, numer kontaktowy, adres, e-mail, dostępne na stronie kontaktowej.

WWF kontakt

WWF jest organizacją pozarządową i ekologiczną o charakterze międzynarodowym. Swoje początki ma w roku 1961, kiedy dyrektor generalny UNESCO, Julian Huxley wpadł na pomysł jej utworzenia podczas swojej podróży do Afryki. Główną misją WWF są działania powstrzymujące degradację środowiska naturalnego ziemi oraz budowanie przyszłości, w której ludzie i przyroda będą żyli w harmonii. Główna siedziba WWF jest zlokalizowana w Szwajcarii. Aby skontaktować się z zarządem WWF, należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych na stronie kontaktowej WWF Polska kontakt.

Kontakt WWF jest możliwy na 2 sposoby, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Aby skontaktować się przez pocztę elektroniczną, należy napisać wiadomość do sekretariatu na adres e-mail WWF kontakt. W sprawie przekazywania datków WWF kontakt posiada dodatkowy adres e-mail, na który należy kierować pytania i wiadomości ich dotyczące. 

Kontakt WWF

WWF kontakt jako drugi sposób kontaktu udostępnia numer kontaktowy sekretariatu, na który można wykonywać połączenia telefoniczne. Dodatkowo jest dostępny także numer kontaktowy dla darczyńców indywidualnych. Kontakt telefoniczny na numer kontaktowy jest możliwy jedynie w godzinach 9:00 do 16:00.

Dane kontaktowe WWF

  • Adres: Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa,

WWF kontakt dla darczyńców indywidualnych

WWF Biuro prasowe kontakt

WWF Sekretariat kontakt

WWF kontakt dla biznesu