Konfederacja kontakt

  • Kategoria: inne

  • Data publikacji: 2018-03-29 21:28:06
  • Data modyfikacji: 2022-07-11 16:54:24
Konfederacja kontakt

Jak skontaktować się z Konfederacją? Dane kontaktowe partii politycznej konfederacja, kontakt telefoniczny i kontakt mailowy z przedstawicielami Konfederacji

Konfederacja kontakt

Konfederacja jest koalicją polityczną o charakterze prawicowym i eurosceptycznym. Została zawiązana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019. Od lipca 2019 zarejestrowana jest jako federacyjna partia polityczna pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość. Składa się z partii KORWiN, RN, KKP, Partia Kierowców, K-KP.Liderami partii są: Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Grzegorz Braun. Osoby zainteresowane koalicją mają kilka sposobów na kontakt z Konfederacją.

Konfederacja kontakt telefoniczny

Konfederacja kontakt telefoniczny umożliwia pod różnymi numerami telefonu. Można zadwonić do biura prasowego lub do sekretariatu. Większość z tych numerów służy tylko do użytku dla mediów. Numery dostępnee są w godzinach pracy poszczególnych biur. Dla biura prasowego jest to w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.

Numery telefonu: +48 518 173 217, (22) 694-29-31, (22) 694-29-29, 505 493 202

Konfederacja kontakt mailowy

Te same jednostki obsługujące kontakt telefoniczny umożliwiają również kontakt mailowy z Konfederacją. Z zapytaniami można pisać na adresy: [email protected], [email protected], [email protected].

Adresy e-mail: [email protected], [email protected], [email protected].

Dodatkowo potrzebne informacji na temat koalicji Konfederacja można znaleźć na jej oficjalnej stronie internetowej oraz kontach na mediach społecznościowych. Tam można też próbować nawiązać kontakt z Konfederacją.