Nasz nowy dom kontakt

  • Kategoria: inne

  • Data publikacji: 2018-08-26 08:14:31
  • Data modyfikacji: 2022-07-20 09:51:02
Nasz nowy dom kontakt

Kontakt Nasz Nowy Dom. Dane kontaktowe Nasz Nowy Dom, adres, e-mail, numer kontaktowy. Jak skontaktować się z programem Nasz Nowy Dom ?

Kontakt Nasz Nowy Dom

Nasz Nowy Dom, emitowany od roku 2013 na kanale Polsatu, to program typu reality show prowadzony przez Katarzynę Dowbor. Nasz Nowy Dom zajmuje się pomocą rodzinom w potrzebie, remontując ich domy i mieszkania gdy warunki życia w nich są ciężkie, a nie posiadają środków na przeprowadzenie go na własny koszt. W celu zgłoszenia do programu telewizyjnego należy skontaktować się z Nasz Nowy Dom kontakt. Kontakt Nasz Nowy Dom jest możliwy na kilka sposobów. Jednym z nich jest przez formularz kontaktowy, który należy wypełnić danymi, a następnie odesłać listownie na adres korespondencyjny programu Nasz Nowy Dom wraz z podpisanym regulaminem znajdującym się na stronie internetowej Nasz Nowy Dom kontakt.. Drugim ze sposobów jest poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość zawierającą zgłoszenia lub wszelkie zażalenia na adres e-mail Nasz Nowy Dom kontakt.

Nasz Nowy Dom kontakt

Kontakt Nasz Nowy Dom jest dostępny przez pocztę elektroniczną oraz formularz zgłoszeniowy. W sytuacji chęci skontaktowania się z Nasz Nowy Dom należy wysłać wiadomość e-mail na jeden z dwóch udostępnionych adresów e-mail. Kontakt Nasz Nowy Dom obecnie nie jest dostępny przez kontakt telefoniczny. Numer kontaktowy do Katarzyny Dowbor prowadzącej program, mimo wielu osób zainteresowanych poszukujących go, aby skontaktować się, w bezpośredni sposób, telefonicznie, nie jest udostępniony publicznie. Zgłoszenia do programu są przyjmowane jedynie w wersji mailowej.