Straż miejska kontakt

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-09-18 18:53:01
  • Data modyfikacji: 2022-07-12 10:02:33
Straż miejska kontakt

Jak uzyskać kontakt ze strażą miejską? Straż miejska kontakt telefoniczny. Dane kontaktowe straży miejskiej w poszczególnych miastach w Polsce.

Straż miejska kontakt

Straż miejska to funkcjonująca w Polsce instytucja powołana w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi, a nie władzy centralnej. Zazwyczaj straż miejska dysponuje bardziej ograniczonymi uprawnieniami w porównaniu z policją państwową. Straż miejska informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Kontakt ze strażą miejską jest możliwy poprzez numer telefonu 986, gdzie mieszkańcy miast mogą zgłaszać swoje problemy, w których może pomóc im straż miejska.

Numer telefonu: 986

Straż miejska inne formy kontaktu

Istnieje także opcja wysłania wiadomości SMS na numer straży konkretnego miasta. Aby wyszukać SMS interwencyjny w wybranym mieście, wystarczy wpisać frazę straż miejska kontakt oraz nazwę miasta. W wynikach wyszukiwania będzie znajdowała się strona internetowa miasta, w której są wszystkie potrzebne informacje.

Wszelkie skargi dotyczące działania Straży Miejskiej mogą być również kierowane pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu w odpowiedniej placówce. Wnoszona skarga powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę oraz opis zdarzenia.