Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kontakt

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2018-05-07 04:12:41
  • Data modyfikacji: 2022-07-15 10:49:12
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kontakt

W jaki sposób można uzyskać kontakt z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej? Dane kontaktowe, kontakt telefoniczny i kontakt mailowy z ministerstwem.

Kontakt z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zostało utworzone w 2020 roku w drodze przekształcenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zajmuje się podnoszeniem jakości życia w zakresie spraw rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego. Polscy obywatele kontakt z ministerstwem mogą osiągnąć telefonicznie, listownie, mailowo oraz online.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kontakt online

Na oficjalnej stronie ministerstwa można znaleźć formularz kontaktowy. W formularzu należy wypełnić swoje dane kontaktowe i podać powód kontaktu wraz ze swoim problemem lub pytaniem. Innym sposobem na kontakt z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej jest napisanie wiadomości e-mail na adres [email protected]

Adres e-mail: [email protected]

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kontakt telefoniczny

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kontakt obywatelom umożliwia również telefonicznie. Są dwa dostępne numery telefonu. Kontakt telefoniczny jest dostępny od poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15.

Informacja dla Obywatela w MRiPS: 
Numer telefonu 222-500-108

Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 
Numer telefonu 222-500-115

FAX do Biura Ministra: 22‐661‐13‐36

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej adres

Korespondencję należy kierować na adres:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa