Inicjatywa polska kontakt

  • Kategoria: inne

  • Data publikacji: 2018-02-06 00:11:17
  • Data modyfikacji: 2022-07-11 16:26:50
Inicjatywa polska kontakt

Jak skontaktować się z inicjatywą polską? Inicjatywa polska kontakt telefoniczny i kontakt mailowy, dane kontaktowe inicjatywy.

Inicjatywa polska kontakt

Inicjatywa polska jest to ugrupowanie polityczne o charakterze centrolewicowym. Została założona w 2016 roku, a od 2019 roku zarejestrowana jako partia polityczna. Przewodniczącą ugrupowania jest Barbara Nowacka, a siedziba umiejscowiona jest na ul. Londyńskiej 9 m. 44 w Warszawie. Osoby zainteresowane partią mogą się kontaktować z nią mailowo.

Inicjatywa polska kontakt mailowy

Inicjatywa polska kontakt umożliwia tylko mailowo na adres [email protected]. Tam należy kierować wszelkie ptania w sprawie partii. Można również napisać bezpośrednio na adres e-mail przewodniczącej inicjatywy polskiej Barbary Nowackiej. Przewodnicząca partii jest dostępna pod następującymi trzemia adresami: [email protected], [email protected], [email protected]. Mimo że partia nie ma swojego numeru telefonu, kontakt telefoniczny z inicjatywą polską jest możliwy przez numer przewodniczącej Barbary Nowackiej.

Adresy e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Numer telefonu: 790 210 014

Inicjatywa polska członkostwo kontakt

Aby uzyskać członkostwo inicjatywy polskiej, należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej partii. W formularzu kandydaci podają swoje dane kontaktowe oraz opisują powody podjęcia działalności społecznej i politycznej.