Kontakt dla cudzoziemców

  • Kategoria: inne

  • Data publikacji: 2018-11-02 22:28:35
  • Data modyfikacji: 2022-07-12 14:21:02
Kontakt dla cudzoziemców

Jak uzyskać pomoc. Kontakt do pomocy dla uchodźców. Pomoc dla bliskich na terenie Polski.

Punkty Informacyjne dla cudzoziemców — Kontakt

Punkty Informacyjne dla Cudzoziemców udzielają informacji w zakresie legalizacji pobytu, porad prawnych a w szczególności informacje związane z podjęciem legalnej pracy w Polsce. Punkty Informacyjne oferują również pomoc w kontaktach z instytucjami publicznymi. Punkty mają za zadanie, na bieżąco wspierać cudzoziemców z krajów trzecich udzielając informacji administracyjnych, prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, oraz opieki zdrowotnej psychologicznej i socjalnej.

Kontaktować z punktem można się osobiście na  PUW Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, pok nr 48
lub też na 17 867 12 65
oraz na Delegatura PUW w Przemyśl, ul. A. Mickiewicza 10, pok. nr 5, tel 16 676 23 07

Pracownicy punktów informacyjnych udzielają informacji osobiście oraz telefonicznie w godzinach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 8:00 - 18:00

Urząd do Spraw Cudzoziemców – Kontakt

Straż Graniczna: (22) 500 40 00

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: (22) 523 88 80

Mazowiecki Urząd Wojewódzki: (22) 695 67 70; (22) 695 67 71; (22) 695 67 73; (22) 695 67 52

Dolnośląski Urząd Wojewódzki: (71) 701 11 00

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki: (52) 349 74 61, 800 170 070

Lubuski Urząd Wojewódzki: (95) 785 18 52

Łódzki Urząd Wojewódzki: (42) 664 17 97

Małopolski Urząd Wojewódzki: (12) 210 20 20

Podkarpacki Urząd Wojewódzki: (17) 867 10 48

Podlaski Urząd Wojewódzki: (85) 743 96 00

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki: (41) 342 16 68

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki: (89) 523 26 12

Wielkopolski Urząd Wojewódzki: (61) 850 87 77

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki: (91) 44 12 000

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM): (22) 490 20 44