Kontakt po angielsku

  • Kategoria: inne

  • Data publikacji: 2018-02-03 13:23:20
  • Data modyfikacji: 2022-12-26 16:21:14
Kontakt po angielsku

Kontakt telefoniczny dla osób porozumiewających się po angielsku. Infolinia po angielsku. Pomoc dla obcokrajowców korzystających z języka angielskiego.

Kontakt dla osób mówiących w języku angielskim

Istnieje specjalny numer dla osób, które porozumiewają się w języku angielskim. Telefoniczny kontakt po angielsku możliwy jest pod numerem 703 803 033. Na podany numer, pozwalający na kontakt po angielsku, można połączyć się z konsultantem telefonicznym, który porozumiewa się w języku angielskim na bardzo zaawansowanym poziomie. Dzwoniąc na numer telefonu pozwalający na kontakt po angielsku, można uzyskać potrzebną pomoc w języku angielskim. Telefon szczególnie przydatny może się okazać dla obcokrajowców, którzy odwiedzają Polskę i potrzebna jest im pomoc, między innymi w komunikacji, a nie znają polskiego języka. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów dla osób, które nie porozumiewają się dobrze w języku polskim, możliwy jest kontakt dla osób mówiących po angielsku.

Telefon: 703 803 033

Contact for people who speak English

There is a special number for people who communicate in English. Telephone contact in English is possible at the number 703 803 033. On the given number, which allows contact in English, you can connect with a telephone consultant who communicates in English at a very advanced level. You can get the help you need in English by calling the English-language phone number. The phone may be particularly useful for foreigners who visit Poland and need help, including in communication, but do not know the Polish language. In case of any problems for people who do not communicate well in Polish, it is possible to contact people who speak English.

Phone number: 703 803 033

Infolinia po angielsku – tłumaczenie

Chcąc przetłumaczyć słowo infolinia na język angielski, do wyboru jest parę różnych znaczeniowych słówek. Pierwszym z nich jest hotline, które głównie kojarzone jest z całodobową infolinią telefoniczną przeznaczoną do dzwonienia w przypadku gdy wystąpiły jakieś sprawy kryzysowe. Jeżeli używa się słowo infolinia w kontekście połączenia z konsultantem telefonicznym w celu uzyskania jakiejś pomocy, zaleca się korzystanie z tłumaczeń call canter lub help line.