Ordo Iuris kontakt

  • Kategoria: usługi

  • Data publikacji: 2018-05-05 08:54:42
  • Data modyfikacji: 2022-07-12 11:33:08
Ordo Iuris kontakt

Jak uzyskać kontakt z Ordo Iuris? Ordo Iuris dane kontaktowe, kontakt telefoniczny i kontakt mailowy.

Ordo Iuris kontakt

Ordo Iuris to organizacją prawniczą wzniesiona na filarach etyki chrześcijańskiej, greckiej filozofii i rzymskiego prawa. Zdobyła rozgłos, w 2016 roku, kiedy to jej członkowie zaproponowali projekt ustawy o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Projekt ten zakładał kary więzienia dla lekarzy oraz matek, które chcą dokonać aborcji. Kontakt z Ordo Iuris można uzyskać telefonicznie i mailowo, jak również w biurze po wcześniejszym umówieniu na wizytę z prawnikiem.

Adres: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
Numer telefonu: (22) 404 38 50

Ordo Iuris posiada również swoje biuro również w Brukseli. Kontakt z organizacją można osiągnąć również przez nie.

Adres: Schuman Roundabout 2-4, Level 6, 1040 Brussels, Belgium
Numer telefonu: +32 2 403 36 84

Ordo Iuris kontakt dla mediów

Ordo Iuris kontakt przedstawicielom medialnym umożliwia telefonicznie i mailowo z wykorzystaniem podanego numeru telefonu lub adresu e-mail.

Numer telefonu: +48 533 073 935
Adres e-mail: [email protected]

Kontakt z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris

Sprawy dotyczące pomocy prawnej rodzinom, w których wystąpiło nieuzasadnione ograniczenie praw rodzicielskich lub zgłoszenie bycia ofiarą dyskryminacji z powodów wyznawanego systemu wartości, ograniczenia wolności słowa, można zgłosić się do Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. 

Numer telefonu: +48 531738774
Adres e-mail: [email protected]