Nowoczesna kontakt

  • Kategoria: inne

  • Data publikacji: 2018-06-10 16:01:08
  • Data modyfikacji: 2022-07-12 11:02:06
Nowoczesna kontakt

Nowoczesna dane kontaktowe partii. Nowoczesna informacje kontaktowe adres, telefon, email.

Nowoczesna Kontakt

Nowoczesna - polska partia polityczna o charakterze centrowym i liberalnym, która została powołana w 2015 roku przez Ryszarda Petru. Międzynarodowo od czerwca 2016 roku należy do Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Do 25 listopada 2017 roku pełna nazwa partia brzmiała “Nowoczesna Ryszard Petru”.  Siedziba partii znajduje się w Warszawie na ul.Nowogrodzka 12 lok, 4, można tam kierować swój kontakt listowny w razie zaspokojenia kontemplacji dotyczących partii.

Jak zostać członkiem partii Nowoczesna?

Żeby, zostać członkiem partii Nowoczesna należy spełniać odpowiednie kryteria oraz złożyć odpowiedni wniosek kierowany na adres email [email protected].

Członkiem Nowoczesnej może zostać osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie
  • ukończyła 18 lat
  • korzysta z pełni praw publicznych
  • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • złoży deklarację członkowską wraz z deklaracją poparcia celów Nowoczesnej określonych w statucie 
  • nie jest członkiem innej partii politycznej

Kontakt do partii Nowoczesna
Pytania dotyczące rekrutacji do partii czy też dodatkowe zapytania co do działalności partii Nowoczesna można kierować na adres [email protected] lub też poprzez kontakt telefoniczny 22 535 36 67 ewentualną opcją dotyczącą kontaktu jest możliwość przesłaniania faksu pod 22 379 73 34. Odpowiedzi na inne nurtujące pytania można sprawdzić na stronie głównej partii, gdzie można dowiedzieć się o aktualnym stanie członkostwa czy o ustawach, znajdują się tam wszystkie dokumenty dotyczące napisanych ustaw oraz dodatkowo ich opisy.