Ministerstwo Sprawiedliwości kontakt

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2019-01-13 18:50:01
  • Data modyfikacji: 2022-07-19 13:16:55
Ministerstwo Sprawiedliwości kontakt

W jaki sposób można uzyskać kontakt z Ministerstwem Sprawiedliwości? Ministerstwo Sprawiedliwości dane kontaktowe, kontakt telefoniczny i kontakt mailowy.

Kontakt Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości to urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej sprawiedliwość. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy sądownictwa, prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych, wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej. Minister Sprawiedliwości z mocy Konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości kontakt polskim obywatelom telefonicznie, mailowo oraz listownie. Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu 22 52 12 888 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15. Kontakt mailowy natomiast pod adresem e-mail [email protected].

Numer telefonu: 22 52 12 888

Adres e-mail: [email protected]

MS adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa P-33