Ministerstwo Edukacji kontakt

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2017-09-23 20:16:35
  • Data modyfikacji: 2022-07-20 14:27:26
Ministerstwo Edukacji kontakt

W jaki sposób można uzyskać kontakt z Ministerstwem Edukacji? Ministerstwo Edukacji dane kontaktowe, kontakt telefoniczny i kontakt mailowy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) to polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki na MEN i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zlikwidowany, w jego miejsce od 1 stycznia 2021 istnieje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Do głównych zadań Ministerstwa Edukacji należą:

  • sprawy związane z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym;
  • ustalanie programów, podręczników i środków dydaktycznych nauczania;
  • opracowanie egzaminów zewnętrznych;
  • pomoc stypendialna dla uczniów;
  • zatrudnianie nauczycieli, ich awanse i wynagrodzenia;
  • polityka państwa dla młodzieży;
  • organizowanie roku szkolnego.

Aby skontaktować się z Ministerstwem Edukacji, można skorzystać z poczty elektronicznej. Pod adresem [email protected]. Ministerstwo Edukacji kontakt realizuje głównie poprzez pocztę elektroniczną. Wysyłając wiadomość na podany adres ministerstwa, zaleca się dodać podstawowe dane kontaktowe. Ministerstwo Edukacji realizuje także kontakt telefoniczny pod numerem 222 500 120.

MEN adres
ul. Wspólna 1/3,00-529 Warszawa

Adres e-mail: [email protected] 

Numer telefonu: 222 500 120.

Ministerstwo Edukacji kontakt telefoniczny

Kontakt z Ministerstwem Edukacji w sprawie zgłoszeń dotyczących oświaty i wychowania jest możliwy telefonicznie pod numerem telefonu 22 34 74 100. Połączenia są odbierane przez konsultantów telefonicznych w godzinach pracy oddziału Ministerstwa Edukacji.

Numer telefonu: 22 34 74 100

Dodatkowo kontakt telefoniczny z Ministerstwem Edukacji jest możliwy pod numerem telefonu 22 52 92 718 dla spraw związanych ze szkolnictwem wyższym oraz nauką. Połączenia odbierane są w godzinach 8:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

Numer telefonu: 22 52 92 718