Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów kontakt

 • Kategoria: urzędy

 • Data publikacji: 2017-06-19 13:49:04
 • Data modyfikacji: 2022-07-21 16:47:40
Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów kontakt

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów Kontakt, Skontaktuj się z CKST

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 

Jest centralnym organem administracji publicznej działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003. Decyduje o stopniach i tytułach naukowych. Została powołana na wzór sowiecki w latach 50 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 jako Centralna Komisja Kwalifikacyjna, w czego efekcie wszelkie uczelnie został zdegradowane i utraciły możliwość autonomicznego nadawani stopni naukowych.
Zadaniami Centralnej Komisji było między innymi:

 • zapewnienie harmonijnego rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania tytułu
 • przyznawanie wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym oraz międzynarodowym instytutom naukowym działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej uprawnień do nadawania stopni naukowych
 • powoływanie komisji habilitacyjnych oraz recenzentów w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego
 • opiniowanie projektów
 • opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora

Centralna Komisja do Spraw Stopni skład osobowy

Członkami Centralnej Komisji do Spraw Stopni mogły zostać osoby, które spełniały poniższe kryteria:

 • posiadały obywatelstwo polski
 • posiadały tytuł profesora oraz dorobek naukowy
 • osoba przed ogłoszeniem wyborów nie ukończyła siedemdziesiątego roku życia

Centralna komisja do spraw stopni i tytułów kontakt

Kontakt z komisją do spraw stopni i tytułów jest realizowany za pośrednictwem kontaktu telefonicznego pod numerem 22 826 82 38 oraz pod adresem mailowym [email protected] 
Tam można uzyskać wszelkie informacje związane z nadawaniem stopni naukowych czy tytułów