Brak gazu kontakt

  • Kategoria: usługi

  • Data publikacji: 2017-09-22 15:42:58
  • Data modyfikacji: 2022-07-07 15:22:36
Brak gazu kontakt

Co zrobić w przypadku przerwy w dostawie gazu? Gdzie zgłosić brak gazu? Numer telefonu pogotowia gazowniczego

Brak gazu kontakt

Jedną z najczęstszych przyczyn braku gazu, lecz nie jedyną, jest awaria gazu. Bardzo często takie awarie występują zimą z powodu niskich temperatur, co jest bardzo uciążliwe zwłaszcza dla osób wykorzystujących w swoim domu ogrzewanie gazowe.

Innym powodem braku gazu są prace na sieci gazowej. Dla bezpieczeństwa wszelkie prace wykonywane na sieci gazowej wymagają chwilowego odcięcia gazu. Przed taką przerwą dostawca gazu kontaktuje się z klientem, aby go poinformować w odpowiednim czasie.

Niezapowiedziany brak gazu kontakt

W przypadku niezapowiedzianego braku gazu jest bardzo możliwe, że doszło do awarii sieci gazowej i należ o tym powiadomić dostawcę gazu. Może być to zrobione online poprzez oficjalną stronę internetową dostawcy lub telefonicznie.

Każdą awarię należy niezwłocznie zgłosić do Pogotowia Gazowniczego. Kontakt telefoniczny z nim jest możliwy za pomocą numeru alarmowego 992. Wszystkie połączenia pod tym numerem są rejestrowane.

Numer telefonu: 992