BIP kontakt

  • Kategoria: urzędy

  • Data publikacji: 2017-10-18 20:43:36
  • Data modyfikacji: 2022-07-19 11:14:52
BIP kontakt

Kontakt BIP

Strona podmiotowa BIP jest to strona internetowa, na której dana jednostka (np. sąd, urząd gminy, spółka komunalna) publikuje informacje, które są wymagane przez polskie prawo. Strony podmiotowe BIP służą powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Do posiadania strony podmiotowej BIP zobligowane są podmioty publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Podmiot jest zobowiązany publikować na swojej stronie BIP informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym. 

Kontakt z BIP możliwy jest zarówno mailowo, jak i telefonicznie. Kontakt telefoniczny jest dostępny pod numerem telefonu +48 22 279 99 99 w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00, a kontakt mailowy pod adresem e-mail [email protected].

Numer telefonu: +48 22 279 99 99
Adres e-mail: [email protected]

Redakcja Strony Głównej BIP kontakt

W sprawach związanych ze stroną główną BIP kontakt należy nawiązać z redakcją strony głównej Biuletynu w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00:

Jakub Karpowicz numer telefonu: 723 997 955
Tadeusz Mąkosa numer telefonu: 22 245 58 03
adres e-mail (dot. tylko Strony Głównej BIP): [email protected] 

Adres redakcji:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Rozwoju Usług
Biuletyn Informacji Publicznej Strona Główna
ul. Królewska 27
00-600 Warszawa